Wczytywanie...

Aktualności

Podczas konferencji eksperci zaprezentują raport podsumowujący pierwsze w Polsce, dwuletnie badania zmian temperatury Wisły spowodowanego przez zrzut gorących ścieków z elektrowni węglowych Kozienice i Połaniec wraz z próbą oszacowania jego wpływu na przyrodę. Przedstawione zostaną także wyniki autorskiej analizy polskich przepisów prawnych, które umożliwiają operatorom elektrowni między innymi unikanie opłat za zrzut gorących wód pochłodniczych oraz zwalniają ich obowiązku przestrzegania niektórych warunków pozwoleń wodnoprawnych i zintegrowanych.


Zapisy na konferencję przyjmujemy przez


FORMULARZ REJESTRACJI


Program konferencji:

10:00 Otwarcie konferencji

10:05 - 10:15 Robert Wawręty - Stan ilościowy wód pochłodniczych z krajowej energetyki

10:15 -10:35 dr hab. Roman Żurek - Zmiany lokalnego rozkładu temperatury poniżej elektrowni Kozienice i Połaniec w latach 2019 - 2020

10:35 - 11:05 dr inż. Michał Nowak - Dynamika zmian temperatury Wisły poniżej elektrowni Kozienice i Połaniec w okresie 1981 - 2019 i wpływ zmian termiki rzeki na ichtiofaunę

11:05 - 11:25 Przerwa

11:25 - 11:45 Maciej Bonk - Zanieczyszczenie termiczne a inwazje biologiczne

11:45 - 12:05 mec. Michał Cebula - Identyfikacja głównych problemów prawnośrodowiskowych związanych z odprowadzeniem wód pochłodniczych z polskich elektrowni

12:05 - 13:00 Dyskusja – sesja pytań i odpowiedzi


Kontakt:

Diana Maciąga, diana@pracownia,org,pl, tel: 502 646 890
Robert Wawręty, robert@tnz.most.org.pl, tel: 508 585 130