Elektrownia węglowa Kozienice zlokalizowana jest na lewym brzegu  Wisły. Statystyczna elektrownia o mocy 500 MW z otwartym systemem chłodzenia potrzebuje co 3 minuty jednego basenu olimpijskiego wody. Elektrownia Kozienice może pobierać z Wisły ponad 100 m3/s. Jej roczny pobór wody to równowartość blisko 8 zbiorników zaporowych  na Sanie – największego w Polsce sztucznego rezerwuaru wody.