Wczytywanie...

O nas

Nasza Misja

Postępujące zmiany klimatyczne, problemy z dostępem do wód, uzależnienie od węgla i lawinowy wzrost cen energii zagrażają bezpieczeństwu energetycznemu, ekonomicznemu i ekologicznemu Polski. Elektrownia Kozienice nie jest tu wyjątkiem. Nawet dostosowanie do nowych norm emisyjnych nie rozwiązuje dwóch najważniejszych obecnie problemów: emisji dwutlenku węgla, które pogłębiają zmiany klimatu oraz nieprawdopodobnie wysokiego poboru wód z Wisły.

Najwyższy czas, żeby na nowo podjąć dyskusję o przyszłości funkcjonowania elektrowni Kozienice oraz regionu kozienickiego.

Tym bardziej, że już w Raporcie Oceny Oddziaływania na Środowisko dla bloku 11 rozpatrywano wariant zakładający sukcesywne wycofanie się z eksploatacji niektórych bloków elektrowni do roku 2030.

Czy region Kozienic będzie nadal oparty na schyłkowym węglu i uzależniony od jednego inwestora? Czy może skorzysta z szansy na rozwój odnawialnych źródeł energii należących do gmin czy pojedynczych obywateli oraz efektywności energetycznej, dzięki której każdy z nas obniży zużycie energii – dla dobra planety i własnego portfela?

Co robimy

postępowania prawno-administracyjne

Wielkie inwestycje nie powinny powstawać bez udziału społeczeństwa. Dlatego monitorujemy procesy inwestycyjne, a gdy zachodzi taka potrzeba włączamy się w postępowania prawno-administracyjne by dopilnować, aby projekty te spełniały najwyższe normy środowiskowe – nie zaszkodzą ani ludziom, ani przyrodzie.

kampania społeczna - wpływ na wodę i zdrowie

Mamy prawo do czystego środowiska, które nie zagraża naszemu zdrowiu ale też do rzetelnej wiedzy o istniejących zagrożeniach, w tym tych powodowanych przez energetykę węglową. Organizujemy akcje bezpłatnych badań spirometrycznych oraz spotkania z lekarzami i ekspertami od wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie, którzy udzielają porad i wyjaśniają wątpliwości uczestników. Analizujemy też wpływ elektrowni Kozienice na zasoby wodne i ekosystem Wisły.

wspieramy transformację energetyczną

Walczymy z ubóstwem energetycznym, promujemy efektywność energetyczną i pokazujemy, że odnawialne źródła energii działają i są na wyciągnięcie ręki. W ramach czterech edycji akcji społecznej „Zielone Światło” już 185 rodzin z 68 miejscowości, w tym osoby z niepełnosprawnościami o trudnej sytuacji finansowej, osoby starsze i samotne czy rodziny wielodzietne, otrzymały od nas zestawy energooszczędnych świetlówek LED, które pozwalają znacznie zmniejszyć rachunki za prąd.

Kim jesteśmy

Kampanię społeczną dotyczącą Elektrowni Kozienice i jej wpływu na klimat, zdrowie ludzi i zasoby wodne zainicjowało Towarzystwo na rzecz Ziemi – ogólnopolska organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska i zdrowia oraz wspierająca społeczności lokalne. Obecnie w kampanię zaangażowana jest koalicja organizacji społecznych, które łączą wspólne cele i wartości: zapewnienie społeczeństwu rzetelnych informacji o środowisku, społeczna kontrola wielkoskalowych inwestycji mających wpływ na ludzi, klimat i przyrodę oraz wsparcie efektywności energetycznej i transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii i energetyki obywatelskiej.   

Wierzymy, że podstawą skutecznych działań jest wzajemna pomoc dlatego w ramach koalicji współpracujemy też z wieloma ekspertami i organizacjami społecznymi, które wspierają nas wiedzą i doświadczeniem.