Wczytywanie...

Publikacje

wydane przez nas

Wpływ zrzutu do rzek gorących wód pochłodniczych z elektrowni
Cebula M., Ciężak K., Mikołajczyk Ł., Mikołajczyk T., Nowak M., Skowronek D., Wawręty R., Żurek R.
Raport „Wybrane aspekty środowiskowych skutków zrzutu wód pochłodniczych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia” przedstawia wyniki prawie dwóch lat badań terenowych oraz analiz dostępnych archiwalnych danych środowiskowych. Stosując metody statystyczne oraz pomiary w terenie eksperci ocenili skalę podgrzania Wisły przez wody pochłodnicze elektrowni Kozinice i Połaniec oraz wpływ zrzutu gorących wód pochłodniczych z Elektrowni Kozienice na faunę ryb żyjących w Wiśle
POBIERZ PDF
Briefing: energetyka podgrzewa rzeki na potęgę
Tomasz Mikołajczyk et. al.
Briefing podsumowujący raport „Wybrane aspekty środowiskowych skutków zrzutu wód pochłodniczych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia” - pierwsze w Polsce, dwuletnie badania zmian temperatury Wisły spowodowanego przez zrzut gorących ścieków z elektrowni węglowych Kozienice i Połaniec wraz z próbą oszacowania jego wpływu na przyrodę oraz wyniki analizy polskich przepisów, które umożliwiają operatorom elektrowni niszczenie środowiska.
POBIERZ PDF
Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę
Mikołajczyk Ł., Mikołajczyk T., Nowak M., Skowronek D., Wawręty R.
Raport „Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę. Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową” jest pierwszą próbą oszacowania strat w populacji ryb polskich rzek powodowanych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia. Analiza dotyczy dwóch z aż siedmiu węglowych elektrowni termicznych zlokalizowanych w dorzeczu Wisły: elektrowni Ostrołęka B i bloków 1–10 elektrowni Kozienice.
POBIERZ PDF
Briefing: wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę
Tomasz Mikołajczyk et. al.
Briefing podsumowujący raport "Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę. Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową" - pierwszą próbą oszacowania strat w populacji ryb polskich rzek powodowanych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia.
POBIERZ PDF

wydane przez inne organizacje

Wielki skok na wodę. Jak przemysł węglowy pogłębia światowy kryzys wodny
Iris Chen, Harri Lammi
Polska energetyka węglowa pożera ogromne ilości wody - aż 70% poboru w naszym kraju przypada własnie na tę gałąź przemysłu. To rekord w skali światowej - ujawnia opublikowany w Polsce raport Greenpeace. Taka sytuacja grozi wyłączeniami dostaw prądu w czasie fali upałów i suszy.
Lifting Europe’s Dark Cloud: How cutting coal saves lives
Christian Schaible et al.
Polskie obiekty wysokiego spalania obecnie powodują ponad 5 800 przedwczesnych zgonów rocznie. Gdyby wszystkie zakłady w Polsce dostosowały się do nowych przepisów (konkluzje BAT), liczbę tę można by zredukować do ok. 430. W przypadku Elektrowni Kozienice to spadek do około 30 z szacowanych 652 przedwczesnych zgonów.
Europe’s Dark Cloud: How coal-burning countries are making their neighbours sick
Dave Jones et al.
Pierwsza w historii analiza skutków zdrowotnych transgranicznych zanieczyszczeń powietrza dowodzi, że Polska najbardziej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej truje mieszkańców szkodliwymi emisjami ze swoich elektrowni węglowych.