Wczytywanie...

Publikacje

wydane przez inne organizacje

Europe’s Dark Cloud: How coal-burning countries are making their neighbours sick
Dave Jones et al.
Pierwsza w historii analiza skutków zdrowotnych transgranicznych zanieczyszczeń powietrza dowodzi, że Polska najbardziej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej truje mieszkańców szkodliwymi emisjami ze swoich elektrowni węglowych.
Lifting Europe’s Dark Cloud: How cutting coal saves lives
Christian Schaible et al.
Polskie obiekty wysokiego spalania obecnie powodują ponad 5 800 przedwczesnych zgonów rocznie. Gdyby wszystkie zakłady w Polsce dostosowały się do nowych przepisów (konkluzje BAT), liczbę tę można by zredukować do ok. 430. W przypadku Elektrowni Kozienice to spadek do około 30 z szacowanych 652 przedwczesnych zgonów.
Wielki skok na wodę. Jak przemysł węglowy pogłębia światowy kryzys wodny
Iris Chen, Harri Lammi
Polska energetyka węglowa pożera ogromne ilości wody - aż 70% poboru w naszym kraju przypada własnie na tę gałąź przemysłu. To rekord w skali światowej - ujawnia opublikowany w Polsce raport Greenpeace. Taka sytuacja grozi wyłączeniami dostaw prądu w czasie fali upałów i suszy.