Wczytywanie...

Aktualności

Niechlubnym liderem listy europejskich przedsiębiorstw, które produkują najwięcej dwutlenku węgla jest polska Elektrownia Bełchatów, która rocznie emituje prawie 40 mln ton tego gazu cieplarnianego. Pozostałe miejsca należą do niemieckich elektrowni oraz jednej leżącej w Bułgarii.

Po raz pierwszy na liście znalazło się przedsiębiorstwo nie będące elektrownią węglową. Chodzi o irlandzkie linie lotnicze Ryanair, które zanotowały 7% wzrost emisji i z liczbą 9,9 mln ton CO2 emitowanych rocznie zajęły 10 miejsce. Tym samym z pierwszej dziesiątki wypadła Elektrownia Kozienice. Jak to możliwe?

Okazuje się, że za detronizację Kozienic odpowiada wyłącznie… kreatywna matematyka! W 2017 roku powstał nowy, 11 blok Elektrowni a jej emisje znacznie wzrosły. Jednak ETS - europejski system handlu emisjami – traktuje nowy blok jako zupełnie nową elektrownię. Tym samym emisje także zostały sztucznie podzielone.

W rzeczywistości Elektrownia Kozienice w 2018 r. wyemitowała aż 14 milionów ton CO2 i powinna być na 6 miejscu. To największy, prawie 26% skok emisji gazów cieplarnianych wśród wszystkich przedsiębiorstw wymienionych w rankingu. Kozienice są także jedyną elektrownią na węgiel kamienny, która się w nim znalazła, wszystkie pozostałe spalają dużo bardziej emisyjny węgiel brunatny. To pokazuje, jak bardzo niszczycielska dla klimatu jest to instalacja.

Dane o emisjach z Elektrowni Kozienice pochodzące z raportu spółki ENEA SA za rok 2018.

FILM

Punkt Krytyczny. Energia odNowa, WWF 2017

Czy przyszłość oparta na węglu i ropie ma rację bytu? Dlaczego tak mocno cierpimy z powodu smogu? Odpowiedzi szukaj w pierwszym polskim dokumencie o zmianach klimatu.