Wczytywanie...

Aktualności

Strona społeczna elektrowniakozienice.com porusza przemilczane przez inwestora problemy, które powoduje Elektrownia Kozienice - jej wpływ na klimat, zdrowie ludzi i zasoby wodne.

Elektrownia w Kozienicach należy do spółki energetycznej Enea S.A. Inwestor zażądał usunięcia ze strony logotypu, który ilustrował wpis dotyczący Enei i jej innych inwestycji negatywnie oddziałujących na środowisko oraz wytoczonych przeciwko niej procesów sądowych.

Enea często chwali się w mediach Elektrownią Kozienice, ale pomija milczeniem niewygodne fakty, jak powodowane przez nią olbrzymie koszty zdrowotne czy problemy finansowe i prawne związane z budową głęboko nieopłacalnej elektrowni Ostrołęka C. Enea lubi organizować w Kozienicach akcje dobroczynne i proekologiczne, ale ukrywa przed ludźmi, że jest też jednym z największych trucicieli powietrza w Europie. Nasza strona powstała, żeby to zmienić i dostarczyć społeczeństwu rzetelnych informacji

- komentuje Robert Wawręty z Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Enea zajmuje 7 miejsce na liście 103 spółek energetycznych powodujących największe zagrożenie dla zdrowia w Unii Europejskiej. Autorzy raportu Ostatnim tchem: firmy węglowe zatruwają Europę oszacowali, że w 2016 r. posiadane przez nią elektrownie węglowe w Kozienicach i Połańcu spowodowały około 410 przedwczesnych zgonów, utratę 110 tys. dni pracy oraz nawet 1,2 mld Euro kosztów zdrowotnych. Dane te dotyczą tylko dziesięciu bloków elektrowni i nie uwzględniają jeszcze wpływu uruchomionego w 2017 r. 11go bloku w Kozienicach.
Grafiki pochodzą z raportu Last Gasp: The coal companies making Europe sick (Ostatnim tchem: firmy węglowe zatruwają Europę).