Wczytywanie...

Próg na Wiśle – bez pozwoleń

Woda używana do procesów technologicznych w elektrowni w Kozienicach w całości pochodzi z Wisły. Stare bloki elektrowni posiadają otwarty układ chłodzenia. Stąd ilość wody niezbędnej do zaspokojenia potrzeb funkcjonowania tej części elektrowni wynosi 100 m3/s.

W efekcie każdego roku tysiące sztuk młodego narybku jest zabijanych w trakcie poboru wód na potrzeby chłodzenia starych bloków elektrowni. Na tym jednak nie koniec. Do Wisły z powrotem trafiają podgrzane ścieki i wody pochłodnicze powodując drastyczne zmiany w ekosystemach Wisły. W styczniu 2016 r. przy ujęciu wody dla Elektrowni Kozienice wyłowiono z wody tonę martwych ryb. Co je zabiło? Jest prawdopodobne, że ryby zginęły w wyniku szoku termicznego, gdy do Wisły skierowano strumień gorącej wody z elektrowni. Na domiar złego, wybudowana w rejonie ujęcia wód z Wisły stalowa przegroda posiada niedrożną przepławkę, co w konsekwencji wiąże się z zablokowaniem korytarza ekologicznego tej rzeki. Przerwanie ciągłości ekologicznej Wisły wpływa negatywnie na co najmniej 6 obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w dorzeczu Górnej Wisły, których obiektem ochrony jest łosoś atlantycki.