Wczytywanie...

Publikacje

Raport mapuje istniejące i planowane krajowe elektrownie konwencjonalne pod kątem lokalizacji na obszarach niedoborów wód. Ocenia także wodochłonność polskich elektrowni i identyfikuje elektrownie powodujące największy stres wodny (czyli takie, które naruszają minimalny poziom wody w rzece zapewniający w niej utrzymanie życia).