Wczytywanie...

Publikacje

Polskie obiekty wysokiego spalania obecnie powodują ponad 5 800 przedwczesnych zgonów rocznie. Gdyby wszystkie zakłady w Polsce dostosowały się do nowych przepisów (konkluzje BAT), liczbę tę można by zredukować do ok. 430. W przypadku Elektrowni Kozienice to spadek do około 30 z szacowanych 652 przedwczesnych zgonów. Działalność sektora energetycznego to 16 mld euro kosztów zewnętrznych (m.in. hospitalizacji, opieki zdrowotnej, absencji w pracy, koszty leków itp.), które przepisy zredukują do ok. 1 mld.

Jak wskazuje raport „Lifting Europe’s Dark Cloud” nowe przepisy zredukują ponad 1 mln 600 tys. utraconych dni pracy do 108 tys, 1267, 5 tys. symptomów astmy u dzieci do ok. 10 tys. Redukcja ta to nie tylko korzyści zdrowotne, ale także korzyści na państwowej gospodarki i komfortu życia mieszkańców.

BAT to z angielskiego Best Available Techniques, czyli najlepsze dostępne techniki. Konkluzje BAT zawierają podsumowanie dotyczące najlepszych dostępnych technik w danym przemyśle oraz zawierają ich szczegółowy opis i (co ważne) poziomy emisji związane z konkretnymi technologiami BAT, które stanowią prawnie wiążące limity.