Wczytywanie...

Publikacje

Najnowszy raport Szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły oraz Narwi spowodowane zasysaniem larw ryb i wczesnych form narybkowych do systemów chłodzących Elektrowni Połaniec, Kozienice i Ostrołęka Bopublikowany przez Towarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot prezentuje wyniki i wnioski z badań prowadzonych w latach 2020-2021. W otwartych systemach chłodzących elektrowni Połaniec, Kozienice i Ostrołęka B unicestwiane są miliony ryb z ponad 20 gatunków, w tym chronionych.