Wczytywanie...

O ELEKTROWNI KOZIENICE

Nazwa:

Elektrownia Kozienice

Miejsce realizacji inwestycji:

Świerże Górne, gmina Kozienice

Moc elektrowni:

Łączna moc zainstalowana wszystkich 11 bloków około 4 tys. MW.

Emisja CO2:

Bloki 1-10: 9,7 mln ton CO2

Blok 11: 4,3 mln ton CO2

Suma: 14 mln ton CO2 (dane za 2018)

Zużycie paliwa:

około 8 mln ton węgla kamiennego rocznie

Bloki 1-10 (na 2009 r.): 4,93 mln ton/rok

Blok 11: 3 mln ton/rok. W trakcie normalnej pracy jednostka spala około 100 kg węgla na sekundę.

Pochodzenie paliwa:

kopalnia Bogdanka

Obieg chłodzenia:

jednostki 1-10 obieg otwarty, blok 11 obieg zamknięty


Daty wyłączeń poszczególnych bloków Elektrowni Kozienice podane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018


Emisje z poszczególnych bloków Elektrowni Kozienice podane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018

Inwestor