Wczytywanie...

O ELEKTROWNI KOZIENICE

Nazwa:

Elektrownia Kozienice

Miejsce realizacji inwestycji:

Świerże Górne, gmina Kozienice

Moc elektrowni:

Łączna moc zainstalowana 11 bloków ok. 4 tys. MW:
Bloki 1-8 o mocy 200 MW

Bloki 9-10 o mocy 500 MW

Blok 11 o mocy 1075 MW

Emisja CO2:


14 mln ton CO2 (dane za 2018) w tym:

Bloki 1-10: 9,7 mln ton CO2
Blok 11: 4,3 mln ton CO2

Zużycie paliwa:


Około 8 mln ton węgla kamiennego rocznie, w tym:

Bloki 1-10 (na 2009 r.): 4,93 mln ton/rok

Blok 11: 3 mln ton/rok.
W trakcie normalnej pracy jednostka spala około 100 kg węgla na sekundę.

Pochodzenie paliwa:

kopalnia Bogdanka

Obieg chłodzenia:

Bloki 1-10 obieg otwarty, blok 11 obieg zamknięty


Daty wyłączeń bloków 1-8 Elektrowni Kozienice podane na etapie ubiegania się Enei o decyzję środowiskową dla budowy bloku 11. Wyłączenia miały rozpocząć się w roku 2016, bloki 7-8 miały zostać wyłączone jako ostatnie w roku 2029.


Daty wyłączeń poszczególnych bloków Elektrowni Kozienice podane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018. Wyłączenia bloków 1-8 przesunięte o 13 lat - na lata 2029-2032.


Emisje z poszczególnych bloków Elektrowni Kozienice podane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA za rok 2018

Inwestor