Wczytywanie...

O ELEKTROWNI KOZIENICE

Właścicielem Elektrowni Kozienice jest spółka Enea Wytwarzanie należąca do Grupy Enea. Enea S.A. jest polską spółką energetyczną z siedzibą w Poznaniu. Grupa Enea jest obecna na warszawskiej giełdzie od 2008 roku. W strukturze grupy kapitałowej Enea działa wyodrębniona spółka Enea Wytwarzanie sp. z o.o. z głównym aktywem w postaci Elektrowni w Kozienicach. Grupa Enea produkuje z węgla 79% energii. Z produkcji węgla i energii na nim opartej pochodzi 74% przychodu spółki. Budowa bloku 11 pozwoliła Enei zwiększyć moce wytwórcze aż do 6,2 GW. Tym samym udział spółki w produkcji energii elektrycznej w kraju osiągnął 18 %. Enea jest drugim co do wielkości producentem energii elektrycznej w Polsce.

Enea wraz z drugą spółką Skarbu Pństwa - Energa S.A. - planuje budowę kontrowersyjnej elektrowni węglowej Ostrołęka C. Inwestycja ta jest powszechnie oceniana jako nierentowna i głęboko nieopłacalna oraz szkodliwa ekonomicznie, społecznie i środowiskowo. Z tego powodu przeciwko Enei toczą się dwa postępowania: pierwsze z powództwa Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, drugi pozew - o uchylenie kierunkowej zgody na budowę elektrowni Ostrołęka C - złożył MZZ Synergia Pracowników Grupy Kapitałowej Enea.

Enea zajmuje 7 miejsce na liście 103 spółek energetycznych powodujących największe zagrożenie dla zdrowia w Unii Europejskiej. Autorzy raportu Ostatnim tchem: firmy węglowe zatruwają Europę oszacowali, że w 2016 r. posiadane przez nią elektrownie węglowe w Kozienicach i Połańcu spowodowały około 410 przedwczesnych zgonów, utratę 110 tys. dni pracy oraz nawet 1,2 mld Euro kosztów zdrowotnych. Dane te dotyczą tylko dziesięciu bloków elektrowni i nie uwzględniają jeszcze wpływu uruchomionego w 2017 r. 11go bloku w Kozienicach.
Grafiki pochodzą z raportu Last Gasp: The coal companies making Europe sick (Ostatnim tchem: firmy węglowe zatruwają Europę).


Elektrownia w liczbach