Wczytywanie...

Powietrze i zdrowie

Elektrownia Kozienice przyczynia się do niebezpiecznej zmiany klimatu emitując do atmosfery olbrzymie ilości gazów cieplarnianych. W roku 2015 elektrownia wyemitowała 11,4 mln ton CO2 co czyniło z niej dziesiątą najbardziej szkodliwą dla klimatu elektrownię węglową w Europie i trzecią na węgiel kamienny. W roku 2017 zajmowała już ósme miejsce w rankingu Sandbag z emisją 11,7 mln ton CO2/rok. W rankingu dziesięciu największych emitentów CO2 w Europie, Kozienice były jedyną elektrownią, która jako paliwo wykorzystuje węgiel kamienny. Wszystkie pozostałe spalają węgiel brunatny. W roku 2018 emisja sięgnęła 14 mln ton CO2.

Zmiana klimatu oznacza, że coraz częściej mają miejsce ekstremalne zjawiska pogodowe: huraganowe wiatry, ulewne deszcze, tornada czy susze. W sierpniu 2017 r. nawałnica na Pomorzu zabiła 5 osób, ucierpiało aż 31 gmin a straty oszacowano na 2,66 miliardów złotych. W latach 1997-2012 w Polsce miało miejsce aż 9 powodzi, w których poszkodowanych było 370 tysięcy ludzi a śmierć poniosło 113 osób. Tylko w Warszawie fale upałów przyczyniają się do wzrostu śmiertelności mieszkańców aż o 17%! Oznacza to mniej więcej pięć dodatkowych zgonów dziennie! Jeśli nie powstrzymamy ocieplenia klimatu, ich liczba do końca stulecia wzrośnie w Europie aż pięćdziesięciokrotnie: z około 3 000 do ponad 150 000 w 2100 roku. Dużym zagrożeniem są też „ciepłolubne” choroby tropikalne i zakaźne, także te przenoszone przez zwierzęta. Od 2005 do 2014 roku liczba zachorowań na przenoszoną przez kleszcze boreliozę wzrosła ponad trzykrotnie: z 4 406 przypadków do 13 868 rocznie!

Za prąd z węgla płacimy zdrowiem i życiem