Wczytywanie...

Wpływ na wodę

Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę. Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową – prof. dr hab Tomasz Mikołajczyk, dr inż. Michał Nowak, mgr inż. Dariusz Skowronek, dr Łukasz Mikołajczyk, mgr inż. Robert Wawręty.


Raport „Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę. Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową” jest pierwszą próbą oszacowania strat w populacji ryb polskich rzek powodowanych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia. Analiza dotyczy dwóch z aż siedmiu węglowych elektrowni termicznych zlokalizowanych w dorzeczu Wisły: elektrowni Ostrołęka B i bloków 1–10 elektrowni Kozienice.


Jak elektrownie termiczne wpływają na rzeki?

Elektrownie termiczne (węglowe, jądrowe czy gazowe) wymagają znacznych ilości wody do chłodzenia skraplaczy, dlatego zwykle budowane są w pobliżu rzek i zbiorników wodnych. Otwarty układ chłodzenia jest rozwiązaniem najbardziej inwazyjnym dla ekosystemów, gdyż może wymagać nawet ponad 100 razy więcej wody niż układy z obiegiem zamkniętym. Statystyczna elektrownia o mocy 500 MW z otwartym systemem chłodzenia potrzebuje co 3 minuty jednego basenu olimpijskiego wody.

Najważniejsze obszary związane z wpływem elektrowni termicznych na rzeki to:
• zanieczyszczenie termiczne rzek przez gorące ścieki pochłodnicze
• zaburzenie ciągłości ekologicznej rzeki przez budowę przegród poprzecznych piętrzących wodę dla potrzeb elektrowni – zablokowanie bądź upośledzenie migracji ryb
• unicestwienie wszelkich organizmów zassanych wraz z wodą do systemów chłodzących elektrowni (ryby, owady, skorupiaki, mięczaki etc.)

Raport przedstawia wyniki badań prowadzonych przez zespół ekspertów pod kierownictwem prof. dr hab. Tomasza Mikołajczyka badań ilości ryb (larw i wczesnych form narybkowych) zasysanych przez otwarte systemy poboru wód chłodzących Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Ostrołęka B w latach 2018 i 2019, a także materiały z briefingu oraz konferencji naukowej dotyczącej problematyki wpływu elektrowni na ekosystemy wodne.

Badania wykazały wysoką śmiertelność ryb, która w połączeniu z innymi szkodliwymi czynnikami generowanymi przez funkcjonowanie elektrowni, prowadzi do głębokich, często nieodwracalnych zmian w populacjach ryb zamieszkujących rzeki, przy których posadowiono elektrownie termiczne. Działalność co najmniej jednej z nich – Elektrowni Kozienice – może istotnie negatywnie oddziaływać na minimum trzy obszary Natura 2000, w których głównym przedmiotem ochrony jest boleń (Aspius aspius).

Briefing prasowy i raport - niewidoczny dramat. Śmiertelność ryb w elektrowniach.

Spot - termiczne zagrożenia wód powierzchniowych

Briefing prasowy i raport - elektrownie węglowe podgrzewają Wisłę

Animacja i reportaż - elektrownie zabijają miliony ryb

Briefing prasowy - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Konferencja naukowa - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Energetyka zabiera nam wodę

Próg na Wiśle – bez pozwoleń