Wczytywanie...

Wpływ na wodę

W czerwcu 2020 roku ukazał się raport „Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę” zwieńczający dwa lata badań naukowców przy dwóch elektrowniach węglowych – elektrowni Kozienice i Ostrołęka B. Badania miały na celu oszacowanie, ile ryb z rzek przy tych elektrowniach ginie, przedostając się do systemów chłodzących elektrowni razem z wodą. Opublikowane w raporcie wyniki okazały się szokujące. W samej elektrowni Kozienice mogło zginąć w 2019 roku nawet 234,5 miliona ryb, powodując milionowe straty dla gospodarki rybackiej. Pobór wody to nie jedyne śmiertelne zagrożenie dla ryb w rzekach obok elektrowni. Kolejnymi problemami jest zrzut podgrzanej wody z powrotem do rzek, o temperaturze szkodliwej dla wodnego życia, a także próg na Wiśle ograniczający migrację ryb.

Portal oweglu.pl odwiedził naukowców podczas badań w Świerżach Górnych by porozmawiać z nimi o dotychczasowych ustaleniach na temat wpływu elektrowni Kozienice na ichtiofaunę Wisły, a także zapytać ich o dalsze badania.

Towarzystwo na rzecz Ziemi i Pracownia na rzecz Wszystkich Istot przedstawiają także filmik z animacją komputerową poruszający problematykę wpływu otwartych systemów poboru wód chłodzących elektrowni termicznych na ryby.

Reportaż powstał we współpracy portalu oweglu.pl, Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Towarzystwa na rzecz Ziemi.

Briefing prasowy i raport - niewidoczny dramat. Śmiertelność ryb w elektrowniach.

Spot - termiczne zagrożenia wód powierzchniowych

Briefing prasowy i raport - elektrownie węglowe podgrzewają Wisłę

Badania i raport - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Briefing prasowy - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Konferencja naukowa - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Energetyka zabiera nam wodę

Próg na Wiśle – bez pozwoleń

Hekatomba w polskich rzekach. Elektrownie zabijają setki milionów ryb

Prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk prezentuje wnioski z raportu „Wpływ elektrowni termicznych na ichtiofaunę. Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową”