Wczytywanie...

Wpływ na wodę




PREZENTACJE PRELEGENTÓW:

dr inż. Michał Nowak, Gospodarstwo Rybackie Mazanów
Ryby i rybactwo dorzecza Wisły: historia, teraźniejszość i perspektywy przyszłości

prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk
Wpływ elektrowni termicznych na ekosystemy rzeczne – opis problemu

prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk
Szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły i Narwi powodowane przez systemy chłodzące elektrowni Kozienice i Ostrołęka na podstawie wyników badań w latach 2018 – 2019

mec. Miłosz Jakubowski, radca prawny Fundacja Frank Bold
Odpowiedzialność prawna koncernów energetycznych w związku ze wzmożoną śmiertelnością ryb, w tym gatunków chronionych

dr hab. Roman Żurek, Instytut Ochrony Przyrody PAN
Perspektywy egzystencji ichtiofauny w kontekście zmian klimatycznych

dr Sylwester Kraśnicki
Wpływ elektrowni węglowych na zasoby wodne

dr hab. Leszek Pazderski, prof. UMK
Nowe rozporządzenie w sprawie stanu jakości wód - czy poprawi czystość rzek?


NAGRANIA REFERATÓW:

1. Ryby i rybactwo dorzecza Wisły: historia, teraźniejszość i perspektywy przyszłości, dr Michał Nowak

2. Wpływ elektrowni termicznych na ekosystemy rzeczne – opis problemu, prof. Tomasz Mikołajczyk

3. Szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły i Narwi a chłodzenie elektrowni, prof. Tomasz Mikołajczyk
4. Odpowiedzialność prawna koncernów energetycznych przy śmiertelności ryb, mec. Miłosz Jakubowski

5. Perspektywy egzystencji ichtiofauny w kontekście zmian klimatycznych, dr hab. Roman Żurek

6. Wpływ elektrowni węglowych na zasoby wodne, dr Sylwester Kraśnicki

7. Nowe rozporządzenie w sprawie stanu jakości wód – czy poprawi czystość rzek? dr Leszek Pazderski



Briefing prasowy i raport - niewidoczny dramat. Śmiertelność ryb w elektrowniach.

Spot - termiczne zagrożenia wód powierzchniowych

Briefing prasowy i raport - elektrownie węglowe podgrzewają Wisłę

Animacja i reportaż - elektrownie zabijają miliony ryb

Badania i raport - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Briefing prasowy - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Energetyka zabiera nam wodę

Próg na Wiśle – bez pozwoleń

GALERIA

GALERIA