Wczytywanie...

Wpływ na wodę

POBIERZ RAPORT [PDF]

POBIERZ BRIEFING PRASOWY [PDF]


Autorzy:


prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk -


Raport „Wybrane aspekty środowiskowych skutków zrzutu wód pochłodniczych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia”

Szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły oraz Narwi spowodowane zasysaniem larw ryb i wczesnych form narybkowych do systemów chłodzących Elektrowni Połaniec, Kozienice i Ostrołęka B

POBIERZ RAPORT W FORMACIE PDF

Spot - termiczne zagrożenia wód powierzchniowych

Briefing prasowy i raport - elektrownie węglowe podgrzewają Wisłę

Animacja i reportaż - elektrownie zabijają miliony ryb

Badania i raport - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Briefing prasowy - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Konferencja naukowa - elektrownie termiczne a ichtiofauna

Energetyka zabiera nam wodę

Próg na Wiśle – bez pozwoleń

FILM

Dramat ryb. Efekt uboczny działania elektrowni termicznych

Wnioski i rekomendacje z najnowszego raportu badawczego „Szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły oraz Narwi spowodowane zasysaniem larw ryb i wczesnych form narybkowych do systemów chłodzących elektrowni Połaniec, Kozienice i Ostrołęka B” przedstawią jego autorzy: prof. dr hab. Tomasz Mikołajczyk z Pracowni Ekspertyz i badań Ichtiologicznych PEBI oraz dr inż. Michał Nowak z Gospodarstwa Rybackiego Mazanów.