Wczytywanie...

Aktualności

Naukowcy ostrzegają: nie tylko niski poziom rzek jest problemem, ale także ich wzrastająca temperatura

28-7-2022

Naukowcy szacują, że w ciągu ostatnich czterech dekad średni wzrost temperatury Wisły wyniósł od ok. 0,5 do niemal 1,7 stopnia Celsjusza. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Pracownia na rzecz Wszystkich Istot oraz Koalicja Ratujmy Rzeki opublikowały spot prezentujący wnioski z terenowych badań przeprowadzonych nad Wisłą. Dalszy wzrost temperatury wód może sprawić, że z polskich rzek zniknie wiele cennych organizmów pogłębiając kryzys bioróżnorodności i klimatyczny. Ratunek to odejście od paliw kopalnych i wodochłonnych technologii produkcji energii.

Konferencja naukowa: skala zrzutu gorących wód pochłodniczych z elektrowni i jej wpływ na przyrodę

7-9-2021

Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej „Wybrane aspekty środowiskowych skutków zrzutu wód pochłodniczych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia".

Briefing: energetyka podgrzewa rzeki na potęgę

26-8-2021

Prezentacja raportu „Wybrane aspekty środowiskowych skutków zrzutu wód pochłodniczych przez elektrownie termiczne z otwartym systemem chłodzenia”

Dlaczego elektrownie zabijają ryby? Reportaż filmowy portalu oweglu.pl o elektrowni Kozienice

9-2-2021

Elektrownie węglowe zabijają setki milionów ryb – to konkluzja badań ichtiologów opublikowanych w 2020 r. Reporterzy portalu oweglu.pl odwiedzili naukowców podczas badań w Świerżach Górnych koło elektrowni Kozienice by porozmawiać o dotychczasowych ustaleniach, a także zapytać ich o dalsze badania. Zapraszamy do obejrzenia filmu.

W elektrowni Kozienice giną miliony ryb. Czy Enea poniesie konsekwencje?

20-1-2021

Każdego roku należąca do spółki Enea elektrownia Kozienice unicestwia w swoich otwartych systemach chłodzenia miliony ryb nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji. Istotną część z nich stanowią gatunki objęte ścisłą ochroną. Już wkrótce może się to zmienić. Towarzystwo na rzecz Ziemi właśnie złożyło w tej sprawie zgłoszenie z ustawy szkodowej do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Czy Energa naprawdę dba o Narew, czy to „zielony PR”? Odpowiedź operatorowi elektrowni

24-9-2020

Energa z Grupy Orlen, właściciel Ostrołęki B, opublikowała w wysokonakładowym medium materiał promocyjny pt. „Narybek w setkach milionów z hodowli w Ostrołęce”, który w naszej ocenie można zaliczyć do typowego zielonego PRu. W odpowiedzi operatorowi elektrowni przedstawiamy komentarz ekspertów. Działania prośrodowiskowe prowadzone przez Ostrołękę B nie rekompensują strat powodowanych przez systemy chłodzące elektrowni, a mogą wręcz zaszkodzić ekosystemowi Narwi.

Błyskawiczna reakcja na Czajkę, a co z Wisłą w Kozienicach? Czy Wojewoda Mazowiecki chroni spółkę skarbu państwa?

15-9-2020

Już 9 organizacji ekologicznych złożyło do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę na Wojewodę Mazowieckiego, który nie chce uchylić pozwolenia budowlanego dla nielegalnie działającego progu na Wiśle spiętrzającego wodę na potrzeby elektrowni Kozienice. Brak działań ze strony Wojewody to nie tylko kwestia zaniedbania obowiązków ale przykład na to, że jeśli jesteś spółką skarbu państwa możesz dewastować środowisko i liczyć na pobłażliwe traktowanie ze strony władz – komentują ekolodzy.   Od kilku lat organizacje skupione wokół Koalicji Ratujmy Rzeki podejmują działania prawne zmierzające to rozbiórki stalowej przegrody na Wiśle. Według pierwotnych założeń miała ona funkcjonować tylko 1 rok. Właścicielem progu jest spółka ENEA, a sam obiekt ma służyć poborowi wody na...

Hekatomba w polskich rzekach. Zapraszamy na konferencję „Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową”

3-9-2020

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Towarzystwo na rzecz Ziemi oraz Koalicja Ratujmy Rzeki serdecznie zapraszają do udziału w konferencji naukowej Współczesne zagrożenia dla ekosystemów rzek powodowane przez energetykę węglową

Bez decyzji i pozwoleń. Państwowy parasol ochronny nad spółką ENEA?

27-8-2020

27 sierpnia br. Towarzystwo na rzecz Ziemi złożyło do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego skargę na Wojewodę Mazowieckiego zarzucając nienależyte wykonywanie zadań i naruszenie praworządności. Zaniedbanie dotyczy braku działań ze strony Wojewody zmierzających do uchylenia pozwolenia budowlanego dla progu wodnego na Wiśle. Próg zwany tymczasowym funkcjonuje od ponad 3 lat z naruszeniem przepisów, bowiem nie tylko nie posiada ważnej decyzji środowiskowej, ale również działa bez wymaganego pozwolenia na użytkowanie.

Hekatomba w polskich rzekach: elektrownie zabijają setki milionów ryb.

19-6-2020

Elektrownia Ostrołęka B zabija rocznie dziesiątki milionów ryb, Elektrownia Kozienice nawet ponad 200 milionów. Naukowcy alarmują: skala zniszczenia jest ogromna. To prawdziwa hekatomba ryb, w tym cennych i chronionych.

1 2 3